Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2017

primordium
primordium
Sponsored post
feedback2020-admin

July 09 2015

primordium
3556 317b 390
Reposted frompeper peper
primordium
2052 8242 390
Reposted fromjackwhite jackwhite viapeper peper
primordium
primordium
2522 09c9 390
Reposted fromhysterie hysterie viastarryeyed starryeyed
primordium
3180 2c15 390
Reposted fromuoun uoun viastarryeyed starryeyed
primordium

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaxmartii xmartii
primordium
u mnie w mieszkaniu są na zmianę okresy idealnego porządku i skrajnego bajzlu, taka syfusoida
— internetsowe Definicje Mojego Życia (via bash)
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaginger-gato ginger-gato

July 07 2015

primordium
8704 fed8 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapapieroski papieroski
primordium
4267 9885 390
Reposted fromstercum stercum viaxmartii xmartii
primordium
0693 1902 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaxmartii xmartii
4176 4d70 390
Reposted fromthecrapshoot thecrapshoot viaxmartii xmartii
primordium
Wyjazd jest lekarstwem. A jeśli nawet to tylko placebo, to czy placebo musi być czymś gorszym niż lekarstwo prawdziwe, skoro działa tak samo? Wyjazd jest sposobem na odmianę. A odmiana to świeże powietrze, które chce się wciągać w płuca bez opamiętania. Albo narkotyk, po którym świat nabiera nowego, lepszego kształtu. I czy to ważne, że ten kształt jest urojony?
— Mirosław Gabryś: Islandzkie zabawy

July 05 2015

July 01 2015

primordium
2754 4b36 390
Reposted fromvertigo-x vertigo-x viabettercallsaul bettercallsaul
primordium
2714 521c 390
Reposted fromfatique fatique via18alexa18 18alexa18
primordium
Chicago - 1969
Reposted fromprotesedentaria protesedentaria viaoldstuff oldstuff
primordium
4354 f6e4 390
Reposted fromallay allay viaxmartii xmartii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...